StartsidaStyrelsen Stipendier & Forskningsbidrag AnsökanPågående Projekt  Avslutade ProjektLänkar Kontakt

Stipendier och forskningsbidrag

 

Stipendium för viltmästarelever

  Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse utdelar ett stipendium på 25 000 kronor till elev vid viltmästarkursen på Öster Malma Jaktvårdsskola, med förbehållet att vederbörande skall vara född eller ha annan anknytning till Göteborg eller Bohuslän.

 Förutsättningarna är att vederbörande efter fullgjord kurstid placerar sig bland de bästa i sin kurs. Skulle mer än en uppfylla kravet på anknytning till Göteborg och Bohuslän och samtidigt placera sig bland de bästa, erhåller samtliga stipendium.

 Stipendiet är bundet såtillvida att det i sin helhet helst skall användas för studievistelse vid institution eller anläggning för viltforskning, viltuppfödning, biotopförbättring etc.

 Styrelsen förbehåller sig all bedömningsrätt, liksom att då så erfordras ändra förutsättningarna för utdelningen.


Stipendium för högstadie- och gymnasieelever i Göteborg och Bohuslän

 Är Du intresserad av tillämpad zoologi, viltbiologi, naturvård? Detta ryms inom ämnet Naturkunskap.

Är Du intresserad av jaktens historia, organisation och lagstiftning? Detta ryms inom Samhällskunskap.

Är Du intresserad av naturförvaltning och utnyttjandet av förnyelsebara resurser? Jaktintresserad? Då kanske Du vill göra, eller har redan gjort, ett enskilt arbete på något tema inom detta komplex.

Tala med Din ämneslärare. Du har chansen att få ett stipendium på 6.000:- kronor från Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse.

 Ansökan ställes till styrelsen för Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse . Styrelsen förbehåller sig all bedömningsrätt, liksom att då så erfordras ändra förutsättningarna för utdelningen.


Stipendium/forskningsbidrag för universitetsstuderande

 Du som har forskningsintresse inom områdena tillämpad biologi, viltbiologi och viltvård, biotopskötsel och naturvård, praktisk jakt, viltförvaltning eller jaktlagstiftning relaterad därtill, och väljer ett godkänt examensarbete inom dessa ämnesområden, har möjlighet att få ett stipendium på 25.000:- kronor från Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse, förutsatt att Du är verksam i Göteborg eller Bohuslän.

 Ansökan ställes till styrelsen för Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse. Styrelsen förbehåller sig all bedömningsrätt, liksom att då så erfordras ändra förutsättningarna för utdelningen.

 Den som satsar på ett bärkraftigt och aktuellt tema har möjlighet att söka om förnyat forskningsstöd, vilket bedöms efter kvalificering och ämnets aktualitet.


 

 

.

eXTReMe Tracker