StartsidaStyrelsen Stipendier & Forskningsbidrag AnsökanPågående Projekt  Avslutade ProjektLänkar Kontakt

 
Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse
är en institution som finansiellt stöder forskning och verksamhet inom jakt,
skytte och naturvård med anknytning till Göteborg och Bohuslän.

Stiftelsen har bland annat bidragit till inplantering av kronhjort, grågås, kanadagås och lunnefågel. Jägarcentrum i Uddevalla har till stor del finansierats av Göteborg Jagtsällskaps Stiftelse.

1845 bildades "Götheborgs Jagtsällskap" som fortfarande är i full verksamhet och vars medlemmar bedriver jakt bland annat i markerna runt Tjolöholm i norra Halland.

Inför 1938 års jaktlagstiftning när Svenska Jägareförbundet gavs vad som kallas "det allmänna uppdraget", d.v.s. förvaltningen av jaktvården i Sverige, beslöt man inom Sällskapet att bilda en stiftelse vars avkastning skulle g?till främjande av jaktlig forskning, viltvård och närliggande områden.

Stiftelsens grundplåt kom att utgöra 55.045 kronor och bakom donationerna återfinns kända Göteborgsnamn som James Dickson, James Keiller, Gustav Werner, Carl Erik Heyman, D T Ahrenberg, Folke Jonson och Carl Kronker.

NYHETER 2021 P?AVSLUTADE PROJEKT

En glad Martin Hahne, i mitten, mottog diplom och check av Morgan Andersson till vänster och Sven-Bertil Thelander till höger.

Se och läs mer p?sidan Avslutande projekt

25000 kronor till “Årets Bohusjägare?

“Årets Bohusjägare?är ett initiativ från Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse med avsikt att stimulera och belöna personer verksamma inom det gamla Göteborgs och Bohuslän, personer som arbetar, eller arbetat, till gagn för jakt- och viltvård.

Priset utdelas till en eller flera personer, organisation, jaktlag e.d. som p?ett förtjänstfullt sätt bidragit till biotop-, jakt-, faunavård, utbildning, ungdomsverksamhet eller förvaltning.

Mottagare utses av styrelsen för Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse efter inkomna förslag. Förutom diplom och penningpriset inviteras mottagaren, eller representant från grupp, av Stiftelsen att delta i en dags jakt p?viltlevande mufflon.

Välkommen med förslag till “Årets Bohusjägare?senast den 30 april 2021 till mailadress: sven-bertil.thelander@telia.com.

 

eXTReMe Tracker