Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse

Följande personer ingår i styrelsen:

Ordförande:
Sven-Bertil Thelander
Västra Frölunda

Sekreterare:
John Duff
Vallda

Skattmästare:
Olof Sondén,
Göteborg

Ledamot:
Lars Isacson
Göteborg

Ledamot:
Göte Lundberg
Strömstad

 

Suppleant

Vakant

Suppleant
Bo Wallin,
Vargön

Marian Christensson
Göteborg,
Upprätthåller en åttondelstjänst

Hedersskattmästare
Lars Clase
Kungsbacka