Avslutade projekt     

 

Flyginventering av älgstammen

Snörikedomen vintrarna 2009-2010 och 2010-2011 gav goda förutsättningar att inventera älg från luften. I Göteborg och Bohuslän (f.d. Göteborg och Bohus län) tog man verkligen tillfället i akt. Hela 247 000 ha blev föremål för inventering, vilket är mer än halva den jaktbara arealen i det aktuella området. Inventeringarna genomfördes av Svensk Naturförvaltning AB och Flyguppdraget Backamo AB.

 

 

För att rätt kunna förvalta älgstammen är det självklart att man måste ha en uppfattning om hur många älgar man i nuläget har i vinter- och sommarstam. Flyginventering är den metod som ger det bästa underlaget, men den är dessvärre också den kostsammaste. Berörda kretsar och älgskötselområden har därför ansökt om bidrag från Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse. Där har man bedömt inventeringen som angelägen och bidragit med ca halva kostnaden för inventeringarna.

 

 

Som framgår av kartan nedan är tillgången på älg god i de flesta områden. Värdet för älgtäthet (antal älgar/1000 ha) är bara ett grovt mått på tillgången. Inom ett inventerat område varierar tätheten dramatiskt beroende på den aktuella situationen med typ av terräng, tillgång på foder mm. Ett exempel på detta är Kungälvs jaktvårdskrets. I området väster om E6 med mycket åkermark är tillgången på älg usel, medan i skogs- och myrmarkerna öster om E6 är tillgången mycket god. Värdet 4,8 älgar/1000 ha blir därför onödigt nedslående.

Andra exempel på vad Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse bland annat bidragit till eller finansierat under senare år är:

 • Preparering av strandad kaskelottval.

 • "Nasal Mite Infection of the Dog". Doktorsavhandling av Lotta Gunnarsson, Lantbruksuniversitet, Ulltuna, rörande noskvalster hos hund.

 • Ungdomsverksamhet inom Jägareförbundet Göteborg och Bohuslän, bland annat vildmarksläger.

 • Variabel lerduvekastare till Hovås Sport- och jaktskytteklubb.

 • "Gröna lektioner". Ett samarbetsprojekt med Svenska Jägareförbundets verksamhet ute bland skolorna.

 • Stöd till "Jägarcentrum" i Uddevalla för inköp av markområde i anslutning till Nimrodbanorna.

 • Stöd till TV 4 Fyrstads program "På Jakt".

 • Finansiering av byggnad vid Vrestaby Skytteförening.

 • Ungdomsverksamhet vid Väla Jaktvårdsgård under en treårsperiod för Jakt-, natur och faunaintresserade ungdomar från hela Västra Götaland.
 • Forskning kring knölsvan. Sven Mathiasson, Naturhistoriska Museet i Göteborg.
 • Utställningen ”Människan och Viltet” på Naturhistoriska Museet i Göteborg

 • Tillbyggnad av lokalerna vid Säve Skyttecenter

 • Forskning kring älgens rörelser vid viltbroarna över E6 norr om  Uddevalla

 • Inköp av hagelskyttesimulator för Göteborg och Bohuslän

 • Anskaffning av elektroniska markeringssystem till älgskyttebanorna på Sotenäs och i Härryda

 • Uppbyggnad av inskjutningsbana på Säve Skyttecenter

 • Utbyggnad av jaktskyttebanan i Svartedalen

 • Modernisering av älgbanan vid Säve Skyttecenter

 • Forskning kring ”Löshundsjakt i vargområden”

 • Bullerutredning vid Jägarcentrum, Uddevalla

 • Jägareförbundets medverkan vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg

 • Modernisering av älgbanan i Ljungskile